Sistem za fiksaciju koštanih blokova i membrana

“Srew Fixation System” omogućava jedinstveno rešenje za privremenu fiksaciju i stabilizaciju transplatacije kosti, pogodan je za resorptivni i neresorptivni materijal za zamenu kosti i membrane za alveolarni greben.

“Color Coded” sistemi:

  1. 5mmD MICRO (blue)
  2. 0mmD MINI (red)

Prednosti:

  • Biokompatibilni
  • Otporan na koroziju
  • Netoksični
Brošura