Implantati

Više

Protetika

Abatmenti za implantate sa unutrašnjim heksagonom imaju muški ulaz koji je pod nagibom od jednog stepena u odnosu na osnovu tela nosača. Kako je abatment postavljen pod primenjenim momentom sile, abatment naseda u unutrašnje zidove implantata. Rezultat je trenje koje praktično eliminiše rotaciju između komponenti.

Više

Hirurški instrumenti

Više