’’Zimmer Socket Repair’’ membrana

“Socket Repair” membrana omogućava smanjenje vremena, jednostavnost, dokazane tehnike, samopouzdanje u rukama doktora. Dizajnirana je da asistira kod zalečenje rana u alveolarnom grebenu, kao i da očuva rezidualni alveolarni greben nakon atraumatske ekstrakcije zuba.

Prednosti :

  • Napravljena je od kolagena Tip 1.
  • Oblikovana je za koren
  • Čuva “graft” tako što pokriva džep sa kružnim delom membrane
  • Omogućava očuvanje bukalnog zida, sprečavajući da koštane granule prodru u tkivo i sprečavajući migraciju epitelnih ćelija
  • Specijalno je pravljenja za Zimmer Biomet Dental
  • Razvijena u saradnji sa Dr. Dennis P. Tarnow sa “NYU”
  • Lako se koristi, nije potrebno podizanje režnja, poseduje tehnički vodič od 6 koraka (nalazi se u uputstvu za upotrebu)
  • Vreme resorpcije od 26 do 38 nedelja
Brošura