Indikovan je za menadžment oralnih rana.

Collatape®

  • Lokalni defekti grebena
  • Popunjavanje džepova
  • Pokidana Šnajderova membrana
Više

Collacote®

  • Menadžment mekog tkiva
  • Podrška kod sinus lift-a
  • GBR
Više

Collaplug®

  • Ekstrakcione rane
  • “4-Wall Sockets”
Više