Curasan-“IngeniOs® HA“

///Curasan-“IngeniOs® HA“
Curasan-“IngeniOs® HA“2019-04-02T17:46:01+00:00

Curasan-“IngeniOs® HA“

  • Koštani zamenik od čistog HA
  • Dugotrajna osteokonduktivna podrška
  • Do 80% poroznosti
  • Augmentacija atrofičnog alveolarnog grebena
Brošura