Koštani zamenik

  • Tutogen-“CopiOs®“
  • Curasan-“IngeniOs® HA“

Više

Membrana

  • ’’BioMend®’’ membrana
  • ’’CopiOs® Pericardium’’ membrana
  • ’’Zimmer Socket Repair’’ membrana
  • Titanijumska membrana

Više

Dresing za presvlačenje rane

  • Collatape®
  • Collacote®
  • Collaplug®

Više

Sistem za fiksaciju koštanih blokova i membrana

“Srew Fixation System” omogućava jedinstveno rešenje za privremenu fiksaciju i stabilizaciju transplatacije kosti, pogodan je za resorptivni i neresorptivni materijal za zamenu kosti i membrane za alveolarni greben.

Više